Tranh thư pháp

Thứ 3, 07/01/2014
8266

Hôm nay xin gửi đến bạn 30 bức tranh thư pháp mà Designs.vn đã chọn lọc, mời bạn cùng thưởng lãm!

Chữ viết ra đời theo yêu cầu của xã hội loài người. Nó hình thành trên cơ sở những thành quả lao động chân tay và trí óc. Tiền thân gần gũi của nó chính là nhũng hình vẽ mang ý nghĩa thực thể hoặc tưởng tượng. Và đó chính là tranh thư pháp.

Thực tế hiện nay, thư pháp chữ Việt đã hoà mạch sống nghệ thuật trong vườn hoa dân tộc và nó có ảnh hưởng lớn trên mặt trận văn hoá-tư tưởng, đạo đức-giáo dục,… Sở dĩ nó đặc biệt như vậy vì nó đã nối mạch được truyền thống tôn trọng chữ, kính chữ đã có hàng ngàn đời trong lịch sử dân tộc. Hơn nữa, nó mang thông điệp cho mọi người rằng, nếu biết khai thác và sáng tạo, thì chữ Việt cũng rất đẹp và rất có hồn. Hy vọng, việc chơi thư pháp, thưởng lãm thư pháp chữ Việt hiện nay không chỉ dừng lại ở tính phong trào mà là sự hiện diện có ý nghĩa của một môn nghệ thuật đặc thù mang tính cao cấp, phát huy được cái đẹp, cái hồn của mỗi chữ Việt trong lòng người dân nước Việt.

 

Dưới đây là 30 bức tranh thư pháp mà Designs.vn đã chọn lọc, mời bạn cùng thưởng lãm!

 

tranh_thuphap_dep_1

 

tranh_thuphap_dep_2

 

tranh_thuphap_dep_3

 

tranh_thuphap_dep_4

 

tranh_thuphap_dep_5

 

tranh_thuphap_dep_6

  

tranh_thuphap_dep_8

 

tranh_thuphap_dep_9

 

tranh_thuphap_dep_10

 

tranh_thuphap_dep_11

 

tranh_thuphap_dep_12

 

tranh_thuphap_dep_13

 

tranh_thuphap_dep_14

 

tranh_thuphap_dep_15

 

tranh_thuphap_dep_16

 

tranh_thuphap_dep_17

 

tranh_thuphap_dep_18

 

tranh_thuphap_dep_19

 

tranh_thuphap_dep_20

 

tranh_thuphap_dep_21

 

tranh_thuphap_dep_22

 

tranh_thuphap_dep_23

 

tranh_thuphap_dep_24

 

tranh_thuphap_dep_25

 

tranh_thuphap_dep_26

 

tranh_thuphap_dep_27

 

tranh_thuphap_dep_28

 

tranh_thuphap_dep_29

 

tranh_thuphap_dep_30