Thông báo gia hạn Cuộc thi truyền thông xã hội Posterheroes lần thứ 4

Thứ 5, 13/02/2014
3534

cuoc-thi-xa-hoi-truyen-thong-posterheroes-lan-thu-4

 

Dựa vào số lượng tham gia hàng năm của Cuộc thi truyền thông xã hội Posterheroes lần thứ 4, năm nay với chủ đề thực phẩm hệ thống Hiệp hội văn hóa Plug với tư cách là nhà tổ chức đã quyết định gia hạn thêm 1 tháng cho các bài dự thi ở hạng mục thiết kế đồ họa. Số lượng bài dự thi ngày càng tăng chứng tỏ sự quan tâm của cộng đồng đối với các vấn đề này.

 

Theo chủ tịch hiệp hội Plug thì “dự định của chúng tôi là sử dụng thiết kế như một công cụ để phục vụ xã hội. Sau những kinh nghiệm của cuộc thi trước, chúng tôi thấy rằng Posterheroes có thể là một cơ hội thú vị cho tất cả những gì thuộc về thế giới sáng tạo và chia sẻ sự kết nối giữa cộng đồng và thách thức sự thay đổi.”

 

Do đó ngày 16/03/2014 sẽ là hạn nộp bài dự thi mới cho những nhà thiết kế đồ họa mong muốn tham gia cuộc thi truyền thông xã hội Posterheroes lần thứ 4 này, cuộc thi do Hiệp hội văn hóa Plug thực hiện và tổ chức UNESCO bảo trợ.

 

Thông tin chi tiết và thể lệ của cuộc thi mời bạn xem tại Cuộc thi truyền thông xã hội Posterheores lần thứ 4.