Thiết kế nhận diện thương hiệu của hãng B Honey Cachaça

Thứ 4, 18/04/2012
3595

Bộ nhận diện thương hiệu thiết kế bởi Raimundo Favacho và Patricia Ebner thuộc Pereira & O’Dell, San Francisco.

Bộ nhận diện thương hiệu thiết kế bởi Raimundo Favacho và Patricia Ebner thuộc Pereira & O’Dell, San Francisco.

 

B case opentop

B Promo necklace gift

 

B Cooler Top Detail

 

B Bottle w cooler

 

B Straw

 

11 7 11 b3

 

11 7 11 b1

 

11 7 11 b2

 

11 7 11 b4

 

11 7 11 b5