Thiết kế nhận diện mới cua science

Thứ 7, 30/06/2012
2688

Cách đây 1 năm, Science Channel (Kênh khoa học) đã đổi tên là Science, mang lại một kênh truyền hình mang hơi thở cuộc sống. Discovery đã cho thấy thương hiệu liên tục phát triển và bước lên tầm cao mới với khẩu hiệu "Tất cả vấn đề – Question Everything"

 Cách đây 1 năm, Science Channel (Kênh khoa học) đã đổi tên là Science, mang lại một kênh truyền hình mang hơi thở cuộc sống. Discovery đã cho thấy thương hiệu liên tục phát triển và bước lên tầm cao mới với khẩu hiệu "Tất cả vấn đề – Question Everything"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh hậu kỳ

 

 

 

 

 

Tặng các bạn yêu thích Đồ họa động, một demo Reel của Aiko Studio.