Thế giới thu nhỏ 3D của nhà thiết kế Tanaka Tatsuya

Chủ nhật, 23/08/2015
3067

Hẳn chúng ta khi còn là những đứa trẻ ai cũng từng tưởng tượng ra thế giới của những người tí hon như thế nào. Và Tanaka Tatsuya vẫn luôn giữ sự tưởng tượng hoang dại đó cho tới khi lớn lên. Anh đã tạo ra thế giới cho những người tí hon qua những mô hình 3D được làm từ đồ ăn và các đồ dùng hàng ngày. Cùng xem thế giới của những người tí hon có gì khác và giống chúng ta nhé!

 the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-1.jpg

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-2

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-3

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-4

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-5

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-6

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-7

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-8

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-9

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-10

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-11

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-12

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-13

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-14

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-15

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-16

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-17

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-18

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-19

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-20

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-21

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-22

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-23

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-24

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-25

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-26

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-27

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-28

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-29

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-30

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-31

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-32

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-33

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-34

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-35

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-36

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-37

 

the-gioi-thu-nho-tanaka-tatsuya-38