Thả hồn với phong cảnh Châu Úc

Thứ 3, 07/01/2014
7581

Mời bạn thưởng thức 30 bức ảnh phong cảnh Châu Úc tuyệt đẹp để rồi mơ ước một ngày nào đó bạn sẽ ở đó, trong khoảnh khắc đó...

Châu Úc, Australia  - "vương quốc chuột túi" với nhà hát Sydney tuyệt đẹp, với những vịnh, biển xanh thẳm, những bãi cát rực nắng. Mời bạn ngắm nhìn 30 bức ảnh phong cảnh Châu Úc tuyệt đẹp mà Designs.vn đã sưu tầm nhé.

 

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-1

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-u-2

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-u-3

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-u-4

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-u-5

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-u-6

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-u-7

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-u-8

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-u-9

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-u-10

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-u-11

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-12

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-13

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-14

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-15

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-16

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-17

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-18

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-19

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-20

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-21

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-22

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-23

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-24

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-25

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-26

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-27

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-28

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-29

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-30

 

 

da-mat-voi-anh-phong-canh-chau-uc-12