Những chiếc xe hàng rong qua con mắt họa sĩ

Thứ 4, 11/05/2016
8624

Project được mang tên "Việt Nam street cart", mục đích là vẽ lại các xe hàng rong bằng các chất liệu, màu sắc với nhiều tính cách khác nhau. Tác giả: Huyền My, Phạm Rồng, Phạm Dy, Su Trần, Đỗ Duy Thông, Hạnh Võ, Min Non.

1/13