Những chiếc giày có một không hai

Thứ 4, 18/05/2016
4891

Giày là vật không thể thiếu của mỗi người khi ra đường. Trong khi đó, ngôi nhà là nơi các thành viên trong gia đình chung sống vui vẻ. Vậy nếu chúng kết hợp với nhau để cùng thực hiện một nhiệm vụ thì bạn sẽ thấy như thế nào?

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-12

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-19

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-13

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-2

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-18

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-4

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-8

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-17

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-9

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-10

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-16

 

giay-va-nha-01

 

giay-va-nha-02

 

giay-va-nha-03

 

giay-va-nha-05

 

giay-va-nha-06

  

giay-va-nha-09

 

giay-va-nha-10

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-11

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-14

 

nha-hinh-giay-ngo-nghinh-15