Những bức tranh sơn dầu siêu thực của Modestas Malinauskas

Thứ 5, 30/04/2015
9524

Họa sĩ Modestas Malinauskas đã vẽ những bức tranh siêu thực với những chiếc tàu nổi trong không khí và những quả bóng bay phép thuật bay xung quanh. Trong những bức tranh này có người, những chú cá, cây cầu, những tòa nhà phép thuật và những trái táo ở thiên đường khổng lồ, Những tác phẩm của ông chứ đầy niềm vui và sự lãng mạn của cuộc sống.

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-1

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-2

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-3

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-4

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-5

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-6

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-7

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-8

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-9

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-10

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-11

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-12

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-13

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-14

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-15

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-16

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-17

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-18

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-19

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-20

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-21

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-23

 

nhung-buc-tranh-son-dau-sieu-thuc-24