Mê ly với bộ ảnh Bokeh

Thứ 3, 22/09/2015
4665

Bạn là người luôn say đắm với vẻ đẹp lung linh của thể loại ảnh Bokeh. Dưới đây là một bộ ảnh tuyệt đẹp trong thể loại Bokeh này.

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-1

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-2

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-3

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-4

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-5

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-6

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-7

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-8

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-9

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-10

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-11

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-12

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-13

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-14

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-15

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-16

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-17

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-18

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-19

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-20

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-21

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-22

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-23

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-24

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-25

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-26

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-27

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-28

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-29

 

me-ly-voi-bo-anh-bokeh-30