Lác mắt với nghệ thuật độc đáo từ giấy của nghệ sỹ Eiko Ojala

Thứ 5, 30/07/2015
3001

Eiko Ojala được biết đến với vai trò một nhà thiết kế đồ họa và một nhà minh họa. Anh sống ở Tallinn, Estonia. Anh chủ yếu làm việc bằng kỹ thuật số và vẽ mọi thứ bằng tay. Trong tiến trình làm việc của mình, Eiko thích nghiên cứu các mẫu hình dạng và làm việc với ánh sáng và bóng. Cùng xem những tác phẩm nghệ thuật từ giấy của anh nhé!

 nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-2

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-3

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-7

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-8

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-9

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-11

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-12

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-14

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-24

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-16

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-23

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-25

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-22

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-27

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-29

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-26

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-18

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-19

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-20

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-21

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-17

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-13

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-15

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-28

 

nghe-thuat-tu-giay-Eiko Ojala-30