Kim loại cắt lát cũng trở thành nghệ thuật điêu khắc

Thứ 5, 27/11/2014
7340

Bằng những tấm kim loại cắt lát mỏng, Chan Girl Park - một nhà điêu khắc Hàn Quốc đã sáng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mô phỏng các tác phẩm nổi tiếng như Marilyn monroe, David, đức mẹ ,... Các tác phẩm đã gây ấn tượng cho người xem.

Bằng những lát cắt kim loại như biểu đồ địa hình ba chiều (Các đường biểu diễn mức đồng mô) Chan Girl Park đã đưa đến cho người xem một cách tạo hình mới cho nghệ thuật điêu khắc. Thay vì việc đúc thành một khối xuyên suốt thì ông đã sử dụng các lát cắt thành một thể thống nhất. Đây không phải là điều gì mới lạ trong cách sử dụng những lát cắt nhưng việc áp dụng nó cho các tác phẩm điêu khắc thì Chan Girl Park đã làm được. Các tác phẩm này đã được triển lãm nhiều nơi ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Mời các bạn chiêm ngưỡng các tác phẩm của ông. 

 

Sliced Metal Sculptures Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 2 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 3 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 4 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 5 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 6 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 7 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 8 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 9 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 10 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 11 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 12 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes

 

Sliced Metal Sculptures 13 Sliced Metal Sculptures Displaying Recognisable Silhouettes