Không thể rời mắt với hình học chuyển động của H OM E OMOR PH ISM

Thứ 4, 13/05/2015
3966

Homeomorphism, hay được gọi là sự biến đổi liên tục, là một quan hệ tương đương và một đối một giữa hai điểm trong hình học hoặc các không gian liên tục. Sự chuyển động liên tục này như tạo cảm giác gây nghiện cho người xem khiến ta không thể rời mắt.