Kết quả cuộc vận động về ảnh nghệ thuật góc nhìn của Kiến trúc sư với Điện Biên Phủ

Thứ 5, 24/04/2014
4656

Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức phát động Cuộc vận động về ảnh nghệ thuật Góc nhìn của Kiến trúc sư với Điện Biên từ 15/02/2014 đến hết ngày 30/3/2014. Và cuối cùng, đã có các tác phẩm chính thức được công bố đoạt giải:

Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã tổ chức phát động Cuộc vận động về ảnh nghệ thuật Góc nhìn của Kiến trúc sư với Điện Biên từ 15/02/2014 đến hết ngày 30/3/2014 bằng thông báo số 15/KT ngày 10 tháng 2 năm 2014 của Chủ tịch Hội KTSVN về việc phát động cuộc vận động về ảnh nghệ thuật Góc nhìn của Kiến trúc sư với Điện Biên Phủ. 

Đã có 148 tác phẩm ảnh dự thi của 11 tác giả tham gia Cuộc vận động. Hội đồng KTSVN đã chọn ra được những bức ảnh suất xắc nhất để trưng bày tại triển lãm, trong đó bao gồm

 

 

10 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất

 

- 01 tác phẩm của KTS Trần Phương Thảo – Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Bộ Xây dưng;
- 08 tác phẩm của KTS Nguyễn Phú Đức – Hội KTS Hà Nội;
- 01 tác phẩm của KTS Lê Hữu Trúc – Viện Kiến trúc – Hội KTSVN

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-1

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-2

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-3

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-4

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-5

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-6

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-7

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-8

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-9

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-10

 

 

05 tác phẩm đoạt giải Hội đồng

 

- 01 tác phẩm của KTS Nguyễn Đạm – Hội KTS Vĩnh Phúc;
- 02 tác phẩm của KTS Nguyễn Phú Đức ;
- 01 tác phẩm của KTS Nguyễn Tiến Thuận – Chi Hội KTS trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
- 01 tác phẩm của KTS Lê Hữu Trúc – Viện Kiến trúc – Hội KTSVN.

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-11

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-12

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-13

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-14

 

ket-qua-cuoc-thi-anh-kien-truc-su-voi-goc-nhin-dien-bien-phu-15

 

Bên cạnh 15 tác phẩm được trao giải, Hội đồng đã chọn 41 tác phẩm ảnh khác để cùng triển lãm

 

- 02 tác phẩm của KTS Ngô Tuấn Trung – Trung tâm Truyền thông – Hội KTSVN
- 04 tác phẩm của KTS Nguyễn Ngọc Anh – Hội KTS Hà Nội;
- 01 tác phẩm của KTS Trần Phương Thảo – Tạp chí Quy hoạch Xây dựng – Bộ Xây dưng;
- 01 tác phẩm của KTS Nguyễn Minh Phúc – Ban QLDA Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc;
- 18 tác phẩm của KTS Nguyễn Phú Đức
- 01 tác phẩm của KTS Nguyễn Tiến Thuận – Chi Hội KTS trường Đại học Kiến trúc Hà Nội;
- 08 tác phẩm của KTS Nguyễn Mạnh Dũng – Hội KTS Đồng Nai;
- 05 tác phẩm của KTS Lê Hữu Trúc – Viện Kiến trúc – Hội KTSVN;
- 01 tác phẩm của KTS Thái Vũ Mạnh Linh – Trang thông tin Kienviet.net – Hội KTSVN.