Hãy ôm chặt lấy cuộc sống - TVC an toàn giao thông

Thứ 6, 17/01/2014

Hãy bảo vệ cuộc sống tươi đẹp của mỗi chúng ta. Đừng quên thắt dây an toàn khi lái xe. TVC giáo dục an toàn giao thông