Hai bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp

Thứ 4, 25/07/2012
3937

Một thiết kế bản sắc nhận diện cho nhãn hiệu thời trang nam cao cấp mới của Trung Quốc "M-IDEA Forever", dựa trên một khái niệm mạnh mẽ, thể hiện hai đặc điểm cơ bản của thương hiệu, Avant Garde (tiên phong) và Công nghệ.

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EuroPress

 

EuroPress là một trong những công ty hàng đầu trong việc phân phối của các tờ báo, tạp chí và sách nước ngoài trên thị trường. Thiết kế mới cần thay thế được hình ảnh đã tồn tại trong hơn 20 năm của công ty.