Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt

Thứ 7, 08/09/2012
3327

Fractal Garden - Vườn di động nhờ những máng trượt dễ dàng thay đổi hình dạng ,kích thước, vị trí là ý tưởng mới vừa được hoàn thành.

 

Fractal Garden by Legge Lewis Legge 1 Fabricating Informal Gardens: Diamond Shaped Garden On Wheels

 

Andrea Legge, Deborah Lewis và Murray Legge của Legge Lewis vừa hoàn thành ý tưởng về chiếc vườn di động nhờ những chiếc máng trượt. Legge đã đưa ra cơ hội, ý tưởng  tuyệt vời này để hình thành các khu vườn hiện đại. Đặt tên là Vườn Fractal, dự án nhằm mục đích xây dựng khu vườn hiện đại bằng cách đưa máng trượt hình một số viên kim cương có thể  trồng vây được. Được hỗ trợ bởi các bánh xe, các đa giác tứ giác cho phép bạn tùy biến khu vườn hiện đại , thách thức sự sáng tạo không ngừng. 

 

 

Fractal Garden by Legge Lewis Legge 2 Fabricating Informal Gardens: Diamond Shaped Garden On Wheels

 

Những hình dạng này cho phép bạn thay đổi vị trí dễ dàng và phân vùng màu sắc.

 

 

Fractal Garden by Legge Lewis Legge 3 Fabricating Informal Gardens: Diamond Shaped Garden On Wheels

 

Khối hình 3 chiều được tái hiện sinh động và gợi sự biến đổi không ngừng thách thức các nhà làm vườn sáng tạo.

 

 

Fractal Garden by Legge Lewis Legge 4 Fabricating Informal Gardens: Diamond Shaped Garden On Wheels

 

Fractal Garden by Legge Lewis Legge 9 Fabricating Informal Gardens: Diamond Shaped Garden On Wheels

 

Một hình dạng khác của vườn di động.

 

 

Fractal Garden by Legge Lewis Legge 5 Fabricating Informal Gardens: Diamond Shaped Garden On Wheels

 

Các máng trượt với những hình dạng định sẵn.

 

 

Fractal Garden by Legge Lewis Legge 6 Fabricating Informal Gardens: Diamond Shaped Garden On Wheels

 

Fractal Garden by Legge Lewis Legge 7 Fabricating Informal Gardens: Diamond Shaped Garden On Wheels

 

Fractal Garden by Legge Lewis Legge 8 Fabricating Informal Gardens: Diamond Shaped Garden On Wheels