Đừng nhắn tin khi đang lái xe

Thứ 4, 01/01/2014
2222

Bạn không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Đừng nhắn tin khi đang lái xe.