Đố bạn không cười !

Thứ 6, 14/02/2014
4870

Nếu bạn buồn, bạn sẽ đỡ buồn. Nếu bạn vui, bạn sẽ vui hơn. Nếu bạn đang mệt mỏi, bạn sẽ khỏe hơn và hơn thế nữa ... nếu không tin, bạn hãy cố xem hết clip dưới đây.