Cưới vậy mới là cưới chứ (P1)

Thứ 4, 09/04/2014
60602

Thay vì những bức ảnh cưới như chúng ta vẫn thường thấy, bạn nghĩ sao nếu phá cách đi một chút? Siêu dễ thương đó. Mời bạn cùng xem!

Những bức hình khi thì siêu nhộn, siêu hài, khi lại siêu duyên dáng và lãng mạn, đảm bảo sẽ khiến bạn muốn cưới ngay thôi!

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-1_resize

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-2_resize

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-3_resize

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-4_resize

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-5_resize

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-6_resize

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-7a_resize

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-8_resize

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-9_resize

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-10_resize

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-11

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-12

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-13

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-14

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-15

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-16

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-17

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-18a

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-19

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-20

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-21

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-22

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-23

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-24

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-25

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-26

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-27

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-28

 

ngat-ngay-voi-bo-anh-cuoi-sieu-de-thuong-30

 

 Mời bạn theo dõi tiếp Cưới vậy mới là cưới chứ phần 2!