Cuộc sống quá ngắn ngủi để làm công việc mình không thích

Thứ 7, 07/03/2015
5013

Đó là thông điệp truyền thông đầy mạnh mẽ của công ty giới thiệu việc làm Jobs in Town của Đức. Chiến dịch đồ họa truyền thông này đã đạt nhiều giải thưởng về sức truyền tải nội dung ý nghĩa của nó.

Hãy ngắm nhìn những bức hình và tưởng tượng đằng sau những gì chúng ta vẫn thấy là khuôn mặt vất vả, nặng nhọc của những người lao động như "cỗ máy". Đúng như lời mô tả "Cuộc sống quá ngắn ngủi để làm công việc mình không thích", bao nhiêu người trong chúng ta đang hàng ngày đối mặt những công việc gò bó mà bản thân không hề mong muốn ?

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

 

Một ứng dụng khác trong truyền thông trong cùng chiến dịch này:

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job

 

chiến-dịch-truyền-thông-life-is-too-short-to-do-wrong-job