Chơi với từ ngữ - 26 typhographic logo sáng tạo

Thứ 3, 06/03/2012
4414

Typographic logos được sử dụng cho các công ty có tên là không thể bắt chước và độc quyền. Với việc sử dụng phông chữ một cách thông minh, bạn có thể tạo giúp cho các khách hàng mục tiêu dễ dàng ghi nhớ bản sắc thương hiệu của bạn.

Có ba phương pháp chung của việc tạo ra một thiết kế logo. Đầu tiên là sử dụng biểu tượng hoặc hình ảnh minh họa để đại diện cho danh tính của một công ty. Thứ hai kỹ thuật tạo ra logo bao gồm việc sử dụng phông chữ thông minh và kiểu chữ để đánh vần tên công ty. Cách tiếp cận thứ ba là sự kết hợp của cả hai biểu tượng và kiểu chữ. Quyết định về việc có nên sử dụng một biểu tượng hoặc chữ viết phụ thuộc vào tính chất và phạm vi của doanh nghiệp.
Typographic logos được sử dụng cho các công ty có tên là không thể bắt chước và độc quyền. Với việc sử dụng phông chữ một cách thông minh, bạn có thể tạo giúp cho các khách hàng mục tiêu dễ dàng ghi nhớ bản sắc thương hiệu của bạn. Ví dụ, logo của Coca-Cola đã tăng cường bản sắc doanh nghiệp của mình bằng cách sử dụng một biểu tượng đồ họa độc quyền và đặc biệt. Tương tự như vậy, logo của FedEx là một ví dụ tuyệt vời của typhographic trong thiết kế logo. Bằng cách khéo léo sử dụng các phông chữ, các nhà thiết kế đã kết hợp một mũi tên giữa 'E' ​​và 'x' để biểu thị sự tiến bộ và tăng trưởng liên tục.

Để cung cấp cho bạn nguồn cảm hứng về kiểu chữ có thể được sử dụng khéo léo trong thiết kế logo, đây là 26 typhographic logos tươi mới và sáng tạo:

 

 

Vodquila

ANZ Fisheries

 

 

 

Voodoo

Nail It

 

 

 

Green Rabbit

Hidden Storage

 

 

 

Dark Alley

UiTuners

 

 

 

ALAFONT

Biosnake

 

 

 

SHDC

Charles Hoffman

 

 

 

WHITELACE

Hillside Liquors

 

 

 

FileSafe

Sky Bar

   

Ohio Shorts Film Fest

Enigmatique

 

 

 

Sinkit

Blue Drop

 

 

 

Quick Fish

Machinal’s

 

 

 

Lowered

Unreadable

 

 

 

Snake

Umbrella prints