Choáng với tranh thiên nhiên thu nhỏ đến từng chi tiết

Thứ 5, 16/07/2015
3063

Bộ tranh này do họa sĩ Dina Brodsky thực hiện từ đầu năm nay. Cô đã sử dụng những cuốn sổ phác thảo, những bức ảnh và cả những ký ức mà cô đã tích có trong hơn 10 năm qua khi đi du lịch để tạo ra hàng loạt bức vẽ thiên nhiên siêu nhỏ này. Mỗi bức ảnh ngốn của cô mất khoảng 10-20 giờ.

 tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-2

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-3

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-4

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-5ư

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-6

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-7

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-8

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-9

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-10

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-11

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-12

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-13

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-14

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-15

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-19

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-20

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-21

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-22

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-23

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-24

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-25

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-26

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-27

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-28

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-29

 

tranh-thien-nhien-thu-nho-den-tung-chi-tiet-30