BST hình ảnh tuyệt đẹp về những chú chuồn chuồn P2

Thứ 5, 31/07/2014
6606

Tiếp nối Phần 1 của BST, phần 2 này vẫn sẽ là hình ảnh của những chú chuồn chuồn đẹp tuyệt vời qua các shot hình!

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-29

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-30

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-31

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-32

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-33

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-34

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-35

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-36

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-37

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-38

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-39

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-40

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-41

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-42

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-43

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-44

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-45

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-46

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-47

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-48

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-49

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-51

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-52

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-53

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-54

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-55

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-56

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-57

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-58