BST hình ảnh tuyệt đẹp về những chú chuồn chuồn P1

Thứ 2, 28/07/2014
26880

Hình ảnh những chú chuồn chuồn với đôi cánh còn đọng nước, hay đang mải đậu trên những chiếc lá, cành cây - chẳng còn gì đẹp hơn thế!

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-1

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-2

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-3

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-4

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-5

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-7

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-8

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-9

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-10

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-11

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-12

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-13

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-14

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-15

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-16

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-17

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-18

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-19

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-20

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-21

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-22

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-23

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-24

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-25

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-26

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-27

 

hinh-anh-tuyet-dep-ve-nhung-chu-chuon-chuon-28