Bộ sưu tập nghệ thuật với thiết kế biểu tượng mới của Instagram

Thứ 7, 21/05/2016
4528

Đôi khi sự thay đổi là cần thiết và không thể tránh khỏi. Vài ngày trước, bạn đã thấy Instagram với một sự thay đổi mới của biểu tượng nổi bật đa màu sắc. Tôi đã lướt internet và tìm thấy một bài viết thú vị, một bộ sưu tập nghệ thuật với thiết kế biểu tượng mới của Instagram. Hoa, viên kẹo đầy màu sắc, đá lấp lánh, văn phòng phẩm và các loại trái cây được sử dụng để sắp đặt giống nguyên mẫu biểu tượng Insta.

1/12