Bộ chữ cái tuyệt đẹp bằng giấy của Sabeena Karnik

Thứ 7, 01/11/2014
15925

Sabeena Karnik, một nhà minh họa, một typographer, hay một người sáng tạo chữ đẹp trên điêu khắc giấy và minh họa 3D. Dưới đây là bộ chữ cái tuyệt vời được kết hợp từ giấy và typography của anh. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé!

 bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-1

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-2

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-3

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-4

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-5

 

 bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-6

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-7

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-8

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-9

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-10

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-11

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-12

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-13

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-14

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-15

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-16

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-17

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-18

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-19

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-20

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-21

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-22

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-23

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-24

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-25

 

bang-chu-cai-bang-giay-cua-Sabeena Karnik-26