Bộ chữ cái 3D typography tuyệt đỉnh của Alexis Persani

Thứ 3, 31/03/2015
9133

Designs.vn xin gửi đến bạn bộ chữ cái 3D typography đầy cảm hứng của nhà thiết kế đến từ Pháp, Alexis Persani. Alexis chủ yếu tập trung vào typography, calligraphy và định hướng nghệ thuật.

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-1

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-2

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-3

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-4

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-5

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-6

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-7

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-8

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-9

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-10

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-11

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-12

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-13

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-14

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-15

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-16

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-17

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-18

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-19

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-20

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-21

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-22

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-23

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-24

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-25

 

bo-chu-cai-3d-typogtraphy-sang-tao-26