Bạn đã bao giờ nghe cái tên Nolan's Cheddar ?

Thứ 6, 17/01/2014
6945

Chắc là chưa rồi, và nếu bạn không thích ăn pho mát thì lại càng càng không. Nhưng mọi việc luôn thay đổi vốn như qui luật của tự nhiên và Bạn sẽ biết Nolan's Cheddar là cái gì sau khi xem video này.