Ấn tượng với bộ tranh màu nước thu nhỏ Postcards for Ants

Thứ 3, 14/04/2015
3776

"Postcards for Ants" là bộ tranh màu nước được nghệ sĩ Lorraine Loots bắt tay vào thực hiện từ ngày 01/01/2013. Bộ tranh mới đây đã được giới thiệu và thực sự khiến người xem phải kinh ngạc, bởi lẽ những bức tranh chỉ có kích thước của đồng xu nhỏ nhưng lại "chi tiết đến từng chi tiết"!

Lorraine Loots đến từ Nam Phi, cô đã sáng tác những bức tranh màu nước thu nhỏ tuyệt đẹp từ ngày 01/01/2013. Các bức tranh có kích thước không lớn hơn một đồng xu nhỏ, để sản xuất những bức tranh vi mô tinh xảo của mình, Loots chỉ sử dụng chổi sơn và mắt thường của mình.

 

Những bức tranh này ghi lại hình ảnh của những con động vật, những đồ dùng , cuốn sách, các hình ảnh thiên nhiên mà cô thấy.

 

Dưới đây là một số tác phẩm trong bộ "Postcards for Ants" của Lorraine Loots:

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-1

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-4

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-27

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-31

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-10

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-2

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-9

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-7

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-11

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-12

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-13

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-14

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-19

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-3

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-8 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-6

  

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-33

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-17

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-18

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-30

 

 tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-15

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-29

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-20

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-23

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-24

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-21 

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-25

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-5

 

tranh-mau-nuoc-thu-nho-tuyet-dep-Lorraine Loots-26