80 ý tưởng thiết kế biểu tượng phẳng tuyệt vời từ nghệ sĩ Michal Gwarda

Thứ 7, 05/11/2016
6700

Thiết kế biểu tượng dạng phẳng đã và đang là một xu hướng quan trọng trong những năm gần đây. Trong một thiết kế phẳng tốt, các hình ảnh cần được đơn giản hóa và ẩn chứa bên trong nó nhiều thông điệp sâu sắc. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu 80 mẫu thiết kế biểu tượng tuyệt đẹp của nhà thiết kế Michal Gwarda đến từ Conceptic.Inc

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-1

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-2

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-3

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-4

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-5

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-6

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-7

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-8

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-9

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-10

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-11

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-12

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-13

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-14

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-15

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-16

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-17

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-18

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-19

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-20

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-21

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-22

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-23

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-24

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-25

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-26

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-27

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-28

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-29

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-30

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-31

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-32

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-33

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-34

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-35

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-36

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-37

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-38

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-39

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-40

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-41

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-42

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-43

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-44

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-45

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-46

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-47

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-48

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-49

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-50

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-51

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-52

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-53

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-54

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-55

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-56

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-57

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-58

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-59

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-60

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-61

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-62

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-63

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-64

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-65

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-66

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-67

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-68

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-69

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-70

 

7180-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-71

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-72

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-73

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-74

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-75

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-76

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-77

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-78

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-79

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-80

 

80-mau-bieu-tuong-phang-tuyet-voi-tu-Michal-Gwarda-81