45 thiết kế bìa sách tuyệt đẹp

Thứ 7, 21/07/2012
16242

Tôi có thể hiểu được rằng chẳng ai ghét câu nói "Đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua trang bìa của nó" hơn chính những người thiết kế bìa sách. Rõ ràng, hàm ý của câu này không thực sự nhằm vào cuốn sách, mà mang một chút gì đó châm biếm những nhà thiết kế.

Click để xem các bài tổng hợp kỹ thuật: Thiết kế bìa sách đẹp

 

Nhưng hãy thử nhìn lại! Nếu nhiều người không chú trọng đến hình thức của sản phẩm thì hẳn đã có nhiều nhà thiết kế phải nghỉ việc rồi. Và khi đó, nhu cầu thiết kế thương hiệu, thiết kế bao bì sản phẩm sao cho bắt mắt hay bất kể những yếu tố quảng cáo nào khác cũng sẽ "chết", không còn tồn tại nữa. Đồng nghĩa với đó, những người thiết kế đồ họa không có tên tuổi sẽ bị tụt lại phía sau và không được trọng dụng.

 

Và trên tinh thần "đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó", tôi xin giới thiệu đến các bạn 45 thiết kế bìa sách tuyệt đẹp đã khơi nguồn cảm hứng cho cá nhân tôi.

 

Moral Relativism

 moral-relativism, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

The Brief History Of The Dead

brief-history-of-the-dead, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designsThe Curious Case of Benjamin Button

curious-case-of-benjamin-button-and-other-jazz-age-stories, bia sach dep

 

 

The Microscope and the Eye

  

the-microscope-and-the-eye, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Lowboy

 

lowboy, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

The Kiss

 

the-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Who Is Conrad Hirst

  

who-is-conrad, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

The Collected Poems of Tennessee Williams

 

 collected-poems-of-tennessee-williams, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Spade & Archer

  

spade-and-archer, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

When You Are Engulfed In Flames

  

when-you-are-engulfed-in-flames, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Send Me

  

send-me, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

The Separation

  

separation, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Payback


payback, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

 A Monster’s Notes

 

a-monsters-notes, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs


 

The House of Sleep


house-of-sleep, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 
 

The Annotated Nose

 
annotated-nose, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Death in the Andes

 

death-in-the-andes, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Day In Day Out

 

day-in-day-out, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

The Tax Inspector


tax-inspector, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

When We Were Romans


when-were-were-romans, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

The Customs of the Kingdoms of India

 
customs-of-the-kingdoms-of-india, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

  

 

Kafka on the Shore

 

kafka-on-the-shore, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Forgetting Things

 

forgetting-things, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Strawberry Fields

 

strawberry-fields, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Obsession: A History

 

obsession, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 On Seeing and Noticing

 
on-seeing-and-noticing, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Before The Big Bang

 

before-the-big-bang, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Sea of Poppies

 

sea-of-poppies, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

The Humbling


the-humbling, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Leviathan

 

leviathan, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Sedaris

 
sedaris, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Freakonomics

 

freakonomics, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

City of Thieves


city-of-thieves, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Bodies

 

bodies, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Breakfast at Tiffany’s


breakfast-at-tiffanys, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

The Error World

error-world, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Faraway Places


faraway-places, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Cool It

 

cool-it, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

The Gum Thief

 

gum-thief, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Company of Liars

 

company-of-liars, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

The Good Rat

 
good-rat, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

 The Murder

 

murder, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

In The Cut

 
in-the-cut, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

American Nerd


american-nerd, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 
 

 How To Speak At Special Events

  

how-to-speak-at-public-events, hirstthe-kiss, bia sach dep, an tuong, thiet ke bia sach, designs

 

 

Xem tiếp: 50 bìa sách tuyệt vời (p.1)