30 logo có ý tưởng thông minh

Thứ 5, 13/09/2012
8935

Tạo một logo ấn tượng mạnh không hề đơn giản. Mặc dù có vẻ đó là một việc dễ dàng, nhưng thực sự nó lại cực kỳ phức tạp và đòi hỏi sức sáng tạo cao của người thiết kế.

Dưới đây là 30 mẫu logo đã có ý tưởng  thông minh nhằm tạo ra được những tác phẩm tuyệt vời như vậy. 

 

 

logo thong minh