30 bức họa đắt giá nhất trong lịch sử

Thứ 4, 03/12/2014
7853

Kỷ lục Guinness Thế giới đã xếp hạng 30 kiệt tác tranh phẩm đắt giá nhất đã được mua tại các cuộc đấu giá.

 

#30 Le Bassin aux Nymphéas (Claude Monet, 1919) - 87.6 triệu đô

 

 

30_danh_hoa_dat_gia

 

#29 Orange, Red, Yellow (Mark Rothko, 1961) - 90 triệu đô

 


30_danh_hoa_dat_gia

 

#28 Chân dung của Alffonso d'Avalos (Titian,1533) - 90.3 triệu đô

 
 

30_danh_hoa_dat_gia

 

#27 Turquoise Marilyn (Andy Warhol, 1964) - 91.6 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia

 

#26 Yo, Picasso (Pablo Picasso, 1901) - 92 triệu đô

 

 

30_danh_hoa_dat_gia

 

#25 Les Noces de Pierrette (Pablo Picasso, 1905) - 93.2 triệu đô

 

 

30_danh_hoa_dat_gia

 

#24 A wheatfield with cypresses - Cánh đồng lúa với cây bách (Vincent van Gogh, 1889) - 94.1 triệu đô

 

 

30_danh_hoa_dat_gia

 

#23 False start - Khởi đầu sai lệch (Jasper Johns, 1959) - 94.4 triệu đô

 

 

30_danh_hoa_dat_gia

 

#22 Triptych (Francis Bacon, 1976) - 94.8 triệu đô

 

 

30_danh_hoa_dat_gia

 

#21 Massacre of the Innocents - Vụ thảm sát những người vô tội (Peter Paul, 1961) - 101.4 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia

 

#20 Chân dung của I'artiste sans barbe (Vincent van Gogh, 1889) - 103.8 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia

 

#19 Adele Bloch-Bauer II (Gustav Klimt, 1912) - 103.9 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia


#18 Silver Car Crash (Double Disaster) (Andy Warhol, 1963) - 107.7 triệu đô

 


30_danh_hoa_dat_gia


#17 Anna's Light (Barnett Newman, 1968) - 107.7 triệu đô 30_danh_hoa_dat_gia

 

#16 Eight Elvises (Andy Warhol, 1963) - 109.9 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia


#15 Irises (VIncent van Gogh, 1889) - 111.2 triệu đô


 

30_danh_hoa_dat_gia

 

#14 Dora Maar au Chat (Pablo Picasso, 1941) - 111.9 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia

 

#13 Chân dung của Jossesh Rouline (Vincent van Gogh, 1889) - 113 triệu đô


 

30_danh_hoa_dat_gia


#12 Nude, green leaves and bust (Pablo Picasso, 1932) - 116.2 triệu đô

 


30_danh_hoa_dat_gia

 

#11 Flag - Lá cờ Mỹ (Jasper Johns, 1954) - 120.3 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia


#10 The scream - Tiếng hét (Edvard Munch, 1895) - 124.2 triệu đô


 

30_danh_hoa_dat_gia


#9 Garçon à la pipe (Pablo Picasso, 1905) - 131.1 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia

 

#8 Bal du moulin de la Galette (Pierre-Auguste Renoir, 1876) - 143.9 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia

 

#7 Three Studies of Lucian Freud - 3 học thuyết của Lucian Field (Francis Bacon, 1969) - 145 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia


#6 Chân dung Tiến sĩ Gachet (Vincent van Gogh, 1890) - 152 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia


#5 Chân dung Adele Blich-Bauer I (Gustav Klimt, 1907) - 158.4 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia


#4 Nàng Le Reeve (Pablo Picasso, 1932) - 158.5 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia


#3 Woman III - Người phụ nữ (Willem de Kooning, 1953) - 162.4 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia


#2 No. 5, 1948 (Jackson Pollock, 1948) - 165.4 triệu đô30_danh_hoa_dat_gia


#1 The Card Players - Người chơi bài (Paul Cézanne, 1892) - 274 triệu đô