3 bộ nhận diện thương hiệu đẹp

Thứ 6, 23/12/2011
4314

Để có 1 thiết kế đẹp, các nhà thiết kế luôn phải nỗ lực trong sáng tạo nhằm đem tới cho khác hàng một thiết kế đẹp, và có những lý do chính đáng để trình bày nó.

Elara identity

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Artindustrial identity

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Technology identity