25+ ý tưởng thiệp cho ngày Valentine 2015

Thứ 5, 12/02/2015
3015

Ngày Valentine sẽ đến rất gần. Bạn muốn tự tay làm tấm thiệp cho những người mình yêu thương? Còn chần chừ gì nữa? Bắt tay vào làm thôi nào!

y-tuong-thiep-valentine-2015-1

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-2

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-3

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-4

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-5

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-6

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-7

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-8

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-9

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-10

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-11

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-12

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-13

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-15

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-17

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-18

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-19

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-20

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-21

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-22

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-23

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-24

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-26

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-27

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-28

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-29

 

y-tuong-thiep-valentine-2015-30

 

http://www.designbolts.com/2015/01/14/25-beautiful-happy-valentines-day-love-card-ideas-2015/