25 logo cảm hứng từ trái cây

Thứ 3, 12/06/2012
7941

Trái cây luôn hiện hữu xung quanh cuộc sống, cung cấp năng lượng và vitamin tức thời để những người tiêu thụ chúng và truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế logo.

Đối với các nhà thiết kế logo, cảm hứng đến từ những nơi khác nhau, các đối tượng và những thứ khác nhau. Ngoài ra còn có thiết kế lấy cảm hứng từ trái cây. Có những ví dụ của vài thiết kế tuyệt vời đã được thiết kế trên cơ sở của các loại trái cây. Trái cây với đủ màu sắc đa dạng khác nhau, đó cách hầu hết các cá nhân nhận thức trái cây. Chúng hiện hữu xung quanh cuộc sống, cung cấp năng lượng  vitamin tức thời để những người tiêu thụ chúng truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế logo.


Sau đây là 25 mẫu thiết kế thú vị gây cười được dựa trên các trái cây. Các mẫu thiết kế được lấy từ các nhà thiết kế khác nhau và các công ty khác nhau:

 

 

Winery Logo

 

Organic

 

 

 

 

Dana White

 

Fresh

 

 

 

 

Peachtree Data

 

Fruitslove

 

 

 

 

99 Fresh

 

Squeeze it

 

 

 

 

Juicy Films

 

Watermelon

 

 

 

 

Kivity

 

Strawcho

 

 

 

 

Squit Fruit

 

Cocokivi

 

 

 

 

Pear Farm

 

Nature’s Touch

 

 

 

 

Lemon Print

 

CaPear

 

 

 

 

Citrico

 

eKivi

 

 

 

 

Luxurie

 

Kivi Tweet

 

 

 

 

Great Fruit

 

Agralot FC

 

 

 

 

FruitOrama