25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn [P2]

Thứ 4, 31/12/2014
14806

Bộ nhân diện thương hiệu bao gồm logo, ấn phẩm brochure, business card,... là yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho một công ty, tổ chức, doanh nghiệp khẳng định hình ảnh của mình. Việc tạo ra một thiết kế đặc trưng và sáng tạo quả là một bài toán khó đối với các nhà thiết kế đồ họa.

Sau Phần 1 của 25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn, Designs.vn xin tiếp tục gửi tới các bộ nhận diện thương hiệu đẹp và sáng tạo.

 

Visota bởi Anton Peretyaka

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Soydemir Law Office

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Bundstar Media bởi John YU

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

3Five Media bởi Victor Malin

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Barba Bird bởi Dawid Cmok

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Skillflow bởi Mateusz Tatara

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Platform bởi Max Pirsky

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Suzi Zutic Jewels bởi Maurizio Pagnozzi

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Haqqi Tours bởi David Mubien

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Operatyw bởi Adam Rozmus

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Strata bởi Vitaly Stepanenko

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Pixel Awards bởi Florence Libbrecht

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Magnom bởi Ali Naguib

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Minimal Brainstormers – A Retro Gothic Brand bởi Ali Naguib

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu

 

bộ-nhận-diện-thương-hiệu