25 bộ nhận diện thương hiệu không thể đẹp hơn [P1]

Thứ 7, 20/12/2014
9256

Bộ nhân diện thương hiệu bao gồm logo, ấn phẩm brochure, business card,... là yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho một công ty, tổ chức, doanh nghiệp khẳng định hình ảnh của mình. Việc tạo ra một thiết kế đặc trưng và sáng tạo quả là một bài toán khó đối với các nhà thiết kế đồ họa.

25 mẫu nhận diện thương hiệu dưới đây quả thật là những ý tưởng độc đáo cho câu chuyện của các thương hiệu.

 

Christian Vizcarra Brand bởi Christian Vizcarra Cabrera

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Allure Digital bởi Prashanth Murali

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Technoelectric Corporate Identity bởi Vlad Vladulescu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Steve’s Home Improvement LLC bởi Mark Brown

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Enhanced Drillingy bởi Tom Emil Olsen

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Wizards Agency bởi Karol Kos

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Bauru United for Games (BUG) bởi Luiza Marcondes

 

nhận-diện-thương-hiệu

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

 

OnMedia Collaterals bởi Donn Rae Chua

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Swedish Handicraft Societies bởi Snask

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

 

Tom Reid’s Bookstore bởi Sebastian Bednarek

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

 

SMG bởi Tansel Turunz

 

nhận-diện-thương-hiệu

 

nhận-diện-thương-hiệu