2 bộ nhận diện thương hiệu tuyệt vời

Chủ nhật, 30/10/2011
2555

Hãy xem 2 bộ thiết kế thương hiệu vô cùng đẳng cấp của nhà thiết kế Adrian Knopik đến từ Ba Lan.

FLEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTS