15 website có portfolio ấn tượng

Chủ nhật, 23/02/2014
9232

Một portfolio ấn tượng sẽ để lại điều tốt đẹp cho người xem. Hãy xem qua bộ sưu tập portfolio chuyển động dưới đây. Đây là những website được thiết kế cực kỳ ấn tượng và sáng tạo.

Rally Interactive

 

 15-website-co-portfolio-an--tuong-1

 

 

Mickael Larcheveque

 

 15-website-co-portfolio-an--tuong-2

 

 

JTC Design

 

 15-website-co-portfolio-an--tuong-3

 

 

Haus

 

 15-website-co-portfolio-an--tuong-4

  

 

I Am Yuna

 

15-website-co-portfolio-an--tuong-5\

 

 

Yaron Schoen

 

 15-website-co-portfolio-an--tuong-6 

 

 

Kennth Cachia

 

15-website-co-portfolio-an--tuong-7 

 

 

Wants to be great

 

 15-website-co-portfolio-an--tuong-8

 

 

Ghosthorses

 

 15-website-co-portfolio-an--tuong-9

 

 

Andrei Gorokhov

 

15-website-co-portfolio-an--tuong-10

 

 

The Studio

 

15-website-co-portfolio-an--tuong-11

 

 

Submit Paul

 

15-website-co- portfolio-an-tuong-12

 

 

Ralph Millard

 

15-website-co- portfolio-an-tuong-13

 

 

Tobias Bjerrome Ahlin

 

15-website-co- portfolio-an-tuong-14

 

 

I Plan Websites

 

15-website-co- portfolio-an-tuong-15