[Đồ án sinh viên] Thiết kế bộ quảng cáo Subtel

Thứ 6, 30/05/2014
4387

Tên đồ án: Bộ quảng cáo Subtel
Giáo viên hướng dẫn: Vũ Quang Chiến
Thực hiện: Nguyễn Minh Đức, Vũ Thanh Tùng
Lớp: D1207H - Arena Multimedia Trúc Khê, Hà Nội

bo_quang_cao_1

 

bo_quang_cao_2

 

bo_quang_cao_3

 

bo_quang_cao_4

 

bo_quang_cao_5

 

bo_quang_cao_6

 

bo_quang_cao_7

 

bo_quang_cao_8