[Đồ án sinh viên] Thiết kế bộ nhận diện của sự kiện Hanoi Guitar Festival

Thứ 5, 15/05/2014
11390

Tên đồ án: Thiết kế bộ quy chuẩn và hệ thống ứng dụng của logo sự kiện Hanoi Guitar Festival
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Anh Đức
Thực hiện: Nguyễn Lê Hà Thu, Nguyễn Thị Thu Trang, Lưu Quang Huy
Lớp: D1308M - Arena Multimedia Trúc Khê, Hà Nội

hanoi_guitar_festival1

 

hanoi_guitar_festival2

 

hanoi_guitar_festival3

 

 

hanoi_guitar_festival4

 

hanoi_guitar_festival5

 

 

hanoi_guitar_festival6

 

hanoi_guitar_festival7

 

hanoi_guitar_festival8

 

hanoi_guitar_festival9

 

hanoi_guitar_festival10

 

hanoi_guitar_festival11

 

hanoi_guitar_festival12

 

hanoi_guitar_festival13

 

hanoi_guitar_festival14

 

hanoi_guitar_festival15

 

hanoi_guitar_festival16

 

hanoi_guitar_festival17

 

hanoi_guitar_festival18

 

hanoi_guitar_festival19