[Đồ án sinh viên] Đồ án thiết kế thương hiệu thời trang Neta

Thứ 4, 05/11/2014
8963

Đồ án thiết kế thương hiệu "Thời trang Neta" Sinh viên: Nguyễn Thị Nam Phương lớp GP-20 Kent International College thực hiện đồ án cuối khóa.

Con đường đi đến thiết kế của Phương 

 

Tốt nghiệp Diploma chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh của TafeSA và mở một shop nhỏ online, tôi đi làm và tìm kiếm kinh nghiệm cho bản thân...

Niềm đam mê thiết kế thời trang từ nhỏ đã bị bỏ dở khi thiếu thốn về mặt kinh tế và sự ủng hộ của gia đình... Vào cuối năm 2013, nhờ một dịp rất vô tình, tôi đã chạm tay vào thiết kế đồ họa và tôi biết... đây là

 

 thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

Lý do chọn đề tài:

 

Thời trang luôn là một yếu tố quan trọng trong cuộc sống từ công việc cho đến du lịch hay hẹn hò.

Đó cũng chỉ là một ngôn ngữ giao tiếp trung gian giữa mọi người. Vì vậy tôi quyết định chọn nó làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp này.

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_netathiet_ke_thuong_hieu_netathiet_ke_thuong_hieu_netathiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta

 

thiet_ke_thuong_hieu_neta