[Đồ án sinh viên] Đồ án thiết kế hệ thống đường thủy Manchester

Thứ 4, 17/12/2014
6452

SVTH : Tianwei Ye, M.Arch.II 2014
Quê hương: Wuhan, China
Lớp : Option Design Studio
Trường : Đại Học Cornell
Hướng dẫn: Giáo sư Greg Keeffe
Nhận xét: Nhà phê bình Morgan Grennan

Hệ thống đường thủy Manchester là sản phẩm của sự tiến hóa công nghiệp trong thế kỷ 18. phục vụ cho sự thịnh vượng các đặc trưng của thành phố. Tuy nhiên hiện nay, hầu hết các tuyến đường thủy không còn phục vụ mục đích ban đầu của họ. Đó là thời gian để xem xét lại vai trò của chúng cũng như mối quan hệ của chúng với môi trường đô thị. thiet-ke-he-thong-duong-thuy-1

 

Bằng cách kết nối hệ thống đường thủy như một "vòng lặp", dự án này tham gia vào mối quan hệ hoàn toàn mới của các nước  các không gian đô thịVới các nước cao trên mặt đất. Ô nhiễm đang giảm nhẹ trong khi triển vọng mới  không gian đô thị được tạo ra.

 

thiet-ke-he-thong-duong-thuy-2

 

thiet-ke-he-thong-duong-thuy-3

 

thiet-ke-he-thong-duong-thuy-4

 

thiet-ke-he-thong-duong-thuy-5