[Đồ án sinh viên] Đồ án thiết kế bảo tàng nghệ thuật đương đại Nam Sài Gòn

Thứ 4, 12/11/2014
12570

SVTH: Trần Thanh Ngọc Ái
MSSV: MC62410
Khoa: Nội thất
Trường: Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh
GVHD: ThS.Võ Thi Thu Thủy

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang 

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Do_an_thiet_ke_bao_tang

 

Cám ơn bạn Trần Thanh Ngọc Ái đã chia sẻ đồ án đến designs.vn !