Coca cola ra mắt chiến dịch truyền thông lớn nhất trong vòng 10 năm qua với “Tase the feelings”

Thứ 2, 29/02/2016
6303

Coca cola vừa giới thiệu chiến dịch truyền thông toàn cầu tích hợp Coca Cola, Diet Coke, Coke Zero và Coke Life dưới khẩu hiệu mới: "Taste the feeling”. Chiến dịch mới quảng bá tất cả các sản phẩm Coca cùng lúc, đây cũng là lần đầu tiên cả bốn thương hiệu phụ đều được tiếp thị dưới một chiến dịch, lớn nhất trong một thập kỷ qua.

 

1/17Taste the feeling thay thế cho khẩu hiệu The Open Happiness từ năm 2009, nhằm mục đích tiếp thị bốn thương hiệu phụ, mà họ tuyên bố tạo ra sự nhầm lẫn thú vị như các biến thể của bản gốc, duy nhất với thương hiệu Coca Cola.